Applicable regulations EU and Germany for temporary housing

We always follow the applicable regulations of Europe and more specifically, Germany. Amendments to legislation relevant to us are immediately processed in our administration. Any consequences arising from this for our tenants will be communicated shortly and in writing.

There are currently no legal changes that apply to our services. We will of course keep our customers informed.

For more information about the current regulations, you can of course always contact us.

We follow EU and German legislation. Wij hanteren de Europese en Duitse wetgeving. Wir halten uns an die geltenden Vorschriften Europas und Deutschland.

Geltende Vorschriften EU und Deutschland

Wir halten uns immer an die geltenden Vorschriften in Europa und insbesondere in Deutschland. Für uns relevante Gesetzesänderungen werden umgehend in unserer Verwaltung bearbeitet. Hieraus resultierende Konsequenzen für unsere Mieter werden unverzüglich schriftlich mitgeteilt.

Derzeit gibt es keine rechtlichen Änderungen, die für unsere Dienstleistungen gelten. Wir werden unsere Kunden natürlich auf dem Laufenden halten.

Für weitere Informationen zu den aktuellen Bestimmungen können Sie sich selbstverständlich jederzeit an uns wenden.

We follow EU and German legislation. Wij hanteren de Europese en Duitse wetgeving. Wir halten uns an die geltenden Vorschriften Europas und Deutschland.

Geldende regelgeving voor tijdelijke huisvesting

Wij volgen altijd de geldende regelgeving van Europa en meer specifiek, Duitsland voor wat betreft tijdelijke huisvesting. Aanpassingen in de voor ons relevante wetgeving worden onmiddellijk verwerkt in onze administratie. Eventuele consequenties die hieruit voortvloeien voor onze huurders worden per ommegaande en schriftelijk gecommuniceerd.

Momenteel zijn er geen wettelijke wijzigingen die voor onze dienstverlening van toepassing zijn. Wij houden onze klanten uiteraard op de hoogte.

Voor meer informatie omtrent de huidige, geldende regelgeving, kan vanzelfsprekend steeds contact met ons worden opgenomen.

We follow EU and German legislation. Wij hanteren de Europese en Duitse wetgeving. Wir halten uns an die geltenden Vorschriften Europas und Deutschland.

Verhuurcondities

De verhuurcondities van Delta Immo GmbH

Bij het afsluiten van de reservering of verhuizing voor de gehuurde kamer/ huis, gaat de huurder akkoord met de volgende voorwaarden.

1. De huurperiode strekt zich altijd uit over een volledige week, van zaterdag tot zaterdag (7 nachten) gedurende de week, waarbij in het geval van een tussentijdse verhuizing, de hele week altijd wordt gefactureerd en moet worden betaald door de huurder.
2. Als de huurperiode binnen of na twee weken eindigt, zal de huurder een eenmalige schoonmaaktoeslag van € 15, – per kamer in rekening worden gebracht.
3. Per huurder en kamer alvorens naar de kamer / woning te verhuizen een aanbetaling van € 100, – te betalen.
4. De huurprijs wordt elke 2 weken aan de huurder in rekening gebracht en dient door de huurder te worden betaald als voorschot.
5. De huurder is verantwoordelijk voor de naleving van de huisregels van Delta Immo GmbH, zoals gewijzigd. De huurder bevestigt dat hij een kopie per e-mail heeft ontvangen. In de woningen van Delta Immo GmbH hangt een kopie van de huisregels.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Rental conditions

Delta Immo GmbH rental conditions:

Upon conclusion of the reservation or move into the rented room / house, the renter agrees to the following conditions.
1. The rental period always extends over a complete week, from Saturday to Saturday (7 nights) throughout the week, whereby in the case of an interim move in and out, the entire week is always billed and has to be paid by the renter.
2. If the rental period ends within or at the end of two weeks, the renter will be charged a one-time cleaning fee of € 15, – per room.
3. Per tenant and room before moving into the room / house a deposit of
€ 100, – to pay.
4. The rent is charged to the renter for every 2 weeks and is to be paid by the renter by way of advance payment.
5. The renter is responsible for compliance with the house rules of Delta Immo GmbH, as amended. The renter confirms that he has received a copy by e-mail. In the residential properties of the Delta Immo GmbH is a copy of the house rules.


Please contact us for more information.