Goede afspraken

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Zowel gedurende de periode van uw verblijf in deze woning alsook bij definitief vertrek, bent u gehouden aan het opvolgen van onderstaande afspraken. Indien u nalaat dit reglement op te volgen, zullen de gerelateerde kosten aan u en/of uw werkgever in rekening worden gebracht.
Art. 1 – Dit huishoudelijk reglement wordt zichtbaar opgehangen aan de ingang en op iedere etage van de woning. Het is bindend voor iedere huurder en bewoner. Het reglement is niet beperkt noch uitsluitend, en kan
te allen tijde worden veranderd volgens beslissingen van Delta Immo GmbH.
Art. 2 – Alle kamers en gemeenschappelijke ruimtes moeten op een waardige en behoorlijke wijze bewoond worden. Dit wil zeggen:
Art. 2a – Omwille van de veiligheid en hygiëne moeten het keukenblok, de kookplaat en de wasbak na ieder gebruik en minstens 1 x per dag, worden schoongemaakt. Bovendien moet de kookplaat consequent worden
uitgeschakeld. Het is ten strengste verboden om frietvet, overige vetstoffen, rijst, koffiegruis e.d. in de afwasbakken van de keuken uit te gieten. Ingeval van verstopping zal nazicht gebeuren en zullen de kosten van het ontstoppen ten laste worden gelegd aan u en/of uw werkgever.
Art. 2b – Omwille van de veiligheid moeten de gemeenschappelijke delen zoals de inkomhal, het trappenhuis en de doorgangen steeds vrij worden gehouden. Het plaatsen van fietsen, materialen e.a. is dan ook strikt
verboden.
Art. 2c – Na gebruik van badkamer en toilet moeten deze ruimtes netjes worden achtergelaten.
Art. 2d – Verlichting en verwarming in zowel de gemeenschappelijke ruimtes alsook in uw eigen kamer dienen met gezond verstand te worden gebruikt. Schakel de verwarming op een lagere stand indien u de hele dag
afwezig bent. Doe verlichting uit in de ruimtes waarin u niet bent.
Art. 2e – Schade, die optreedt als gevolg van het aansluiten van elektronische apparaten die niet tot de inventaris behoren van de woning, zal op u worden verhaald.
Art. 2f – Parkeren is enkel toegestaan in de daarvoor bestemde parkeervakken en dus niet op het trottoir of de openbare weg. Wees alert op mogelijk olieverlies van uw voertuig.
Art. 2g – Alle afval hoort ongescheiden thuis in vuilniszakken. Deze zakken moeten vervolgens in de daarvoor bestemde containers worden gegooid.
Art.3 – De gemeenschappelijke delen van de woningen worden wekelijks schoongemaakt door een poetsploeg van Delta Immo GmbH. Het gaat om de badkamers, de toiletten, de keukens, de hallen en het trappenhuis. De
poetsploeg zal in geen geval opdrachten accepteren van de bewoners en/of huurders, noch schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren in de individuele kamers.
Art. 4 – Uw eigen kamer dient door u zelf te worden schoongemaakt. Dit wil onder andere zeggen:
Art. 4a – De kamer moet dagelijks worden doorgelucht. Zet daarom uw raam open en de verwarming laag of uit. Ruim op en verwijder etensresten uit de kamer.
Art. 4b – Het beddengoed moet wekelijks door u als kamergebruiker worden gewassen en gedroogd in de daarvoor aanwezige wasmachines en wasdrogers.
Art. 5 – Alle voorwerpen, aanwezig in de woning, blijven eigendom van Delta Immo GmbH. Bij definitief vertrek uit de woning, dienen uw kamer, de keuken en de badkamer als volgt te worden opgeleverd:
Art. 5a – Matrasovertrek, dekbedovertrek en kussensloop moeten worden opvouwen en op het bed worden gelegd.
Art. 5b – Het meubilair dient terug op de originele plaats te worden gezet.
Art. 5c – Eventuele etensresten op de kamer of in de keuken (keukenkasten, koelkast) moeten worden weggegooid in de daarvoor bestemde afvalzakken en afvalcontainer.
Art. 5d – Eventuele schades en/of vermissingen moeten worden gemeld aan uw werkgever.
Art. 5e – De kamerdeur moet openblijven met de sleutel in het slot aan de binnenzijde van de kamerdeur.
Art. 6 – Er geldt een algeheel rookverbod in de woning. Dit geldt dus ook voor uw eigen kamer. Indien u zich niet aan deze afspraak houdt en er hierdoor schade optreedt, zal u daar persoonlijk aansprakelijk voor worden
gesteld.
Art. 7 – De toegangsdeur tot de woning moet steeds worden afgesloten om te vermijden dat personen, die er niet horen te zijn, zich toegang verschaffen.
Art. 8 – Iedere bewoner moet de rust in en rondom het gebouw eerbiedigen en deze op geen enkel moment verstoren.
Art. 9 – Er is internet aanwezig in de woning. Het gebruik van het internet tijdens uw verblijf is volledig op uw verantwoordelijkheid. Al het internetverkeer wordt geregistreerd op ons IP-adres. Illegaal downloaden is
verboden.
Art. 10 – Delta Immo GmbH behoudt zich het recht om, op onregelmatige tijdstippen en onaangekondigd, inspecties uit te voeren in de woning en de kamers. Eventuele vastgestelde onvolkomenheden zullen, met
onderbouwde foto’s, aan uw werkgever worden gemeld. De kosten die hieruit voortvloeien zijn volledig voor uw rekening. Bovendien is Delta Immo GmbH gemachtigd om aan ieder verblijf een onmiddellijk einde te
stellen, zonder terugbetaling van de gestorte huur- en borgbedragen, indien een bewoner zich niet aan het huishoudelijk reglement houdt.

Neem voor meer informatie over het huishoudelijk reglement contact met ons op.