Geldende regelgeving voor tijdelijke huisvesting

Wij volgen altijd de geldende regelgeving van Europa en meer specifiek, Duitsland voor wat betreft tijdelijke huisvesting. Aanpassingen in de voor ons relevante wetgeving worden onmiddellijk verwerkt in onze administratie. Eventuele consequenties die hieruit voortvloeien voor onze huurders worden per ommegaande en schriftelijk gecommuniceerd.

Momenteel zijn er geen wettelijke wijzigingen die voor onze dienstverlening van toepassing zijn. Wij houden onze klanten uiteraard op de hoogte.

Voor meer informatie omtrent de huidige, geldende regelgeving, kan vanzelfsprekend steeds contact met ons worden opgenomen.

We follow EU and German legislation. Wij hanteren de Europese en Duitse wetgeving. Wir halten uns an die geltenden Vorschriften Europas und Deutschland.